Nedsivningsanlæg

Nedsivningsanlæg og maskiner til regnvand

Skal du etablere et nedsivningsanlæg? Hos Thyge Sylvester Rasmussen A/S er vi eksperter i alle former for faskiner og nedsivningsbrønde til regnvandsafledning. Det kan være til en villa, et sommerhus eller et landbrug med videre. Vi servicerer kunder i blandt andet Skanderborg, Horsens og Aarhus samt mange andre steder.

​Bundfældningstanken renser vandet før nedsivning

Et nedsivningsanlæg anvendes til afledning af regnvand og spildevand. Vandet renses i en bundfældningstank, hvor de faste stoffer tilbageholdes. Herefter ledes vandet til nedsivningsområdet, hvor det fordeles og renses af mikroorganismer i jorden.

​Ejendomme, som ikke er tilsluttet en offentlig kloak, skal over en årrække have etableret forbedret rensning af spildevandet. Den typiske løsning vil være en nedsivningsbrønd.

​Bemærk, at man skal angive resultatet fra en sigteanalyse, som beskriver jordtypen (ler, silt, sand eller grus), når man søger om byggetilladelse.

Man kan anvende resultaterne direkte – også når man skal dimensionere anlægget.​​

​Hvad koster nedsivningsanlæg?

Vores priser for etablering af nedsivningsanlæg afhænger af omfanget, herunder størrelsen på faskinen og nedsivningsområdet. Dertil kommer behovet for render, afløbsrør og sandfang med videre. Vi råder og vejleder gerne om de forskellige muligheder og om at ansøge om byggetilladelse fra din kommune.

Kontakt os for at høre mere om afledning af regnvand

Kontakt os gerne, hvis du ønsker mere information om afledning af regnvand, eller hvis du ønsker et uforpligtende tilbud med en god pris for etablering af en faskine eller lignende.

Du kan ringe til os på telefon 20 76 52 51 eller 20 45 70 29. Du kan også skrive til os på e-mail thomas@tsrmail.dk.